Solar Films Inc. Oy:n tietosuojaseloste

Yleistä

Solar Films tuottaa erilaisia audiovisuaalisia sisältöjä, kuten elokuvia ja TV-sarjoja, joten sen liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö tunnistetaan tai on tunnistettavissa, kuten esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja valokuva.

Solar Films on sitoutunut suojaamaan henkilöstönsä, yhteistyökumppaneidensa, työnhakijoidensa, avustajiensa ja sidosryhmiensä yksityisyyttä.

Solar Films käsittelee edellä mainittuihin tahoihin liittyvää henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Solar Films saattaa tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintansa kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Mihin tarkoitukseen Solar Films Inc. Oy kerää henkilötietoja ja millä perusteella se käsittelee ja säilyttää niitä? Ketkä käsittelevät henkilötietoja? Kenelle tietoja luovutetaan?

Solar Films kerää henkilötietoja yhtiölle toimitetuista hakulomakkeista ja ilmoittautumislomakkeista sekä yhtiön tuotantojen tekijä- ja yhteistyökumppanilistoista. Solar Films säilyttää ja käsittelee henkilötietoja ennalta määritellyissä tarkoituksissa. Käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet tässä yhteydessä ovat avustajarekisteri ja kutsuvierasrekisteri.

Avustajarekisteriä käytetään tuotantojen joukkokohtausten ja pienroolien roolitukseen. Kutsuvierasrekisterissä olevat henkilöt ovat yleensä jollakin tapaa sidoksissa kulloinkin kyseessä olevaan tuotantoon esimerkiksi työryhmän jäsenyyden, tuotantokohtaisen tai jatkuvan yhteistyökumppanuuden tai tunnettuuden kautta.

Avustajatarpeita ja kutsuvierastilaisuuksia on jatkuvasti, joten tiedot jäävät rekisteriin, jotta niitä voidaan käyttää myös tulevissa tarpeissa. Avustaja- ja kutsuvierasrekisterien tiedot ovat Solar Filmsin vastuuhenkilöiden käytettävissä, kunnes ilmoitat, ettet enää halua tietojesi olevan kyseisessä rekisterissä. Tietoja ei automaattisesti poisteta tuotannon tai tilaisuuden päätyttyä.

Mikäli haluat Solar Filmsin poistavan tietosi yhtiön avustaja- tai kutsuvierasrekisteristä, ilmoitathan siitä sähköpostitse: gdpr@solarfilms.com.

Henkilötietoja käsittelevät Solar Filmsin henkilöstöön kuuluvat henkilöt sekä sen alihankintayhtiöiden, Eventillan ja Postiviidakon, edustajat yllä mainittuja rekistereitä koskevia työtehtäviään suorittaessaan.

Solar Films tallentaa suurimman osan tiedoista sähköisessä muodossa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.